Mokytojai


Liudmila Tichutina – tikybos vyresn. mokytoja
Liucija Stefanovič – lenkų k. vyresn. mokytoja, istorijos mokytojas
Ivona Buinovskaja – muzikos mokytoja
Lilija Schoenbeck – anglų k. mokytoja
Lilija Kratkovska – priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Božena Kilnienė – lietuvių k. mokytoja
Liucija Stefanovič –pradinių klasių mokytoja