Istorija

        Rastinėnuose mokykla įkurta 1922 m. Ją pastatė ponai Lichterovičiai savo nuosavoje žemėje. Pirmasis mokytojas buvo Stanislav Ščepaniuk, vėliau jį pakeitė Vladislav Daniuk. 1928 m. mokykloje mokėsi 72 mokiniai, po kelerių metų – jau net 103. Vienas ir tas pats mokytojas mokė visų dalykų: lenkų kalbos, istorijos, aritmetikos, gamtos, geografijos ir tikybos.

        Mokykloje veikė 4 klasės. Kiekvienoje jų mokėsi skirtingo amžiaus vaikai. Kadangi mokymuisi buvo skirta viena patalpa, mokiniai dirbo dviem pamainomis. Mokykloje buvo įkurtas dainų ir šokių ansamblis. Vaikai koncertavo ir aplikiniuose kaimuose. Pinigai, surinkti už bilietus, buvo skiriami mokyklos reikmėms.
        1946–1950 m. mokykloje visi dalykai buvo dėstomi lietuvių kalba, o nuo 1951 m. – lenkų kalba. 1955 m. mokykla tapo septynmete, o jos direktoriumi – Jan Komarovski.
        1957–1964 m. mokyklai vadovavo Pranas Rekus. 1964 m. pastatytas mūrinis priestatas. Jame įsikūrė šešios klasės.
        Nuo 1964 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rudens mokyklai vadovavo Michal Jarmolkovič.
        2004 m. jo rūpesčiu buvo pristatytas dar vienas priestatas, kuriame įsikūrė 2 klasės, valgykla, buitinės patalpos.
        2010 m. rugsėjo 1 d. Rastinėnų pagrindinė mokykla buvo reorganizuota į Vilniaus r. Sudervės M. Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pagrindinio ugdymo skyrių.Skyriaus vedėja Alina Dzisevič Mokykloje dirba 12 mokytojų, mokosi 39 mokiniai.
         Nuo 2011-09-01 d. skyriuje atidaroma priešmokyklinio ugdymo grupė, nuo 3 iki 6 metų. Ją lanko 10 priešmokyklinukų. Darbar skyriuje dirba 19 mokytojų, mokosi 42 moksleiviai.

         Nuo 2016-01-18 Skyriaus vedėja Liucija Stefanovič