Naujienos> Lapkritis

         Lenkijos nepriklausomybės 100-metis
Mūsų mokykloje vyko renginys skirtas Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo 100–čiui. Į šią šventę atvyko mūsų mokinių tėvai ir svečiai.
Šventę pradėjome Lenkijos himnu, vėliau visi žiūrėjo filmą “Kelias į laisvę”. Mokiniai šoko liaudies šokius, dainavo patriotines dainas. Mokyklos direktorė T. Mlynska visiems padėkojo už gražią šventę ir palinkėjo ir toliau puoselėti tradicijas.
Šventę ruošė L. Kratkovska ir L. Stefanovič.
         Lenkų kalbos savaitė
Lapkričio 12-16 d. skyriuje vyko lenkų kalbos savaitė „Tau, Lenkija“, kuri buvo skirta Lenkijos nepriklausomybės šimtmečiui. Savaitės kulminacija buvo renginys, kurio metu mokiniai žiūrėjo filmą „Kelias į laisvę“, dainavo patriotines dainas, šoko liaudies šokius. Savaitės metu mokiniai dalyvavo dailyraščio, žinių apie Lenkijos simbolius, piešinių konkursuose. Buvo skaitomos lenkų pasakos ir legendos, mokiniai iliustravo skaitytus kūrinius. Dalyvavo virtualioje kelionėje po Lenkijos miestus. Už aktyvų dalyvavimą visi buvo apdovanoti medaliais, diplomais ir dovanomis.