Naujienos> Lapkritis

         Lenkų kalbos savaitė
Mokykloje vyko lenkų kalbos savaitė, kurios metu mokiniai dalyvavo įvairiuose konkursuose. Šios savaitės metu buvo paminėta Lenkijos nepriklausomybės diena.