Naujienos > Gruodi

         Priešmokyklinė grupė dalyvavo projekte „Geri darbeliai gamtai“. Gruodžio 1 dieną auklėtoja A. Radevič su savo auklėtiniais pakabino lesyklėles paukščiams. Nuo šiol vaikai nuolat prižiūrės ir maitins paukščius. Priešmokyklinės grupės vaikams šis darbas suteikė daug džiaugsmo. Į „Gerų darbelių gamtai“ projektą įsitraukė ir tėvai, kurie padėjo padaryti lesyklėles.


         Gruodžio mėnesį ikimokyklinė grupė su auklėtoja A.Radevič sudalyvavo parodoje ,,Ateina šventės". Nuostabūs mokinių darbeliai papuošė mokyklą prieš ateinančias šventes.

         Artėjančių švenčių proga, ikimokyklinėje grupėje vyko „Kalėdų susitikimas“. Vaikai paruošė gražius vaidinimus, auklėtoja suruošė žaidimus, kuriuose dalyvavo ne tik vaikai, bet ir tėveliai. Po smagių akimirkų atėjo susikaupimo metas-dalijimasis kalėdaičiais. Tai buvo linkėjimų ir padėkų akimirkos, kurios paliko pėdsaką vaikų ir tėvelių širdyse

         Kalėdinis suitikimas
Prieš Kalėdas mokykloje įvyko Kalėdinis susitikimas. Mokiniai ir mokytojai ištraukė J. Pauliaus II mintis, kuriomis vadovausis ateinančiais metais. 6-8 kl. mokiniai paruošė šventinį stalą. Daug džiaugsmo suteikė keitimasis dovanėlėmis. Mokiniai taip pat gavo dovanų iš mūsų ilgamečio globėjo K. Radličo, kuriam esame labai dėkingi už rūpestį ir pagalbą. kalėdinis susitikimas paliko neišdildomą džiaugsmą kiekvieno širdyje.
Šiais metais mūsų mokiniai dalyvavo Sudervėje Kalėdinėje prakartėlėje. Išgyvenome nepaprastas akimirkas žiūrėdami vaidinimą, giedodami giesmes, linkėdami vieni kitiems pačių geriausių dalykų. Labai dėkojame už pakvietimą mokyklos direktorei T. Mlynskai.

         Kalėdinis susitikimas 1-4 kl.
Gruodžio 20 d. įvyko Kalėdinis susitikimas 1-4 kl. Jau nuo ryto prasidėjo pasiruošimas. Vaikai suruošė šventinį stalą. Susirinkustėveliamsirartimiesiems, vaikai deklamavo eilėraščius, žaidė su savo tėvais. Po pasirodymo visi susėdome prie stalo, dalinomės kalėdaičiais, kalbėjomės. Nuostabi nuotaika, gražios akimirkos ir ateinančių švenčių laukimo džiaugsmas ilgai išliks visų širdyse.