Naujienos> Lapkritis

         Lenkų kalbossavaitė ir lapkričio 11 d. minėjimas
Lapkričio 7-11 dienomis mokykloje vyko lenkų kalbos savaitė. 1-8 kl. Mоkiniai visą savaitę dalyvavo įvairiuose konkursuose: ,,Lider pióra”, ,, Wierszem o ojczyźnie” , ,,Co wiem o Polsce? ”.SavaitęužbaigėiškilmingasLapkričio11 dienosminėjimas. Sugiedojęlenkijoshimną, mokiniai pristatė šios dienos istorinius įvykius, deklamavo savo eilėraščius apie Lenkiją ir dalyvavo žinių patikrinimo konkurse. Geriausiai užduotis atlikę mokiniai buvo apdovanoti diplomais ir dovanėlėmis. Renginį organizavo L. Stefanovič ir J. Pavilovič.

         Tolerancijos diena
Lapkričio 16 d. mokyklojepaminėjome Tolerancijos dieną. Vaikai dalyvavo diskusijoje „Kas yra tolerancija?“, žiūrėjo filmuką. Vėliau mokiniai vyko į Sudervės MarianoZdziechovskio pagrindinę mokyklą, kur mokėsi groti afrikietiškais būgnais. Renginį organizavo A. Jačnik.