Naujienos > Gruodi

         Mūsų skyrius dalyvauja „ OLWEUS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOJE”

Rastinenų ugdymo skyriuje lapkričio 17 d., gruodžio 1 d.,gruodžio 15 d., Įvyko (MSG )grupės susirinkimai. Grupės vadovai: Alina Dzisevič ir Liucija Stefanovič.


         Gruodžio 12 d. mūsų mokyklą aplankė Kalėdų Senelis iš Kalvarijos Zebrzydovskos. Visi gavo dovanų ir saldumynų. Iš visos širdies dėkojame mūsų rėmėjams iš Lenkijos už puikią staigmeną.         Gruožio 22 d. mokykloje vyko kalėdinė šventė. Po bendros maldos su kunigu Stanislovu visi pasidalino kalėdaičiais. Mokyklos direktorė p. T. Mlynska ir skyriaus vedėja A. Dzisevič visai mokyklos bendruomenei linkėjo gražių, prasmingų, ramių švenčių. Vėliau visi stebėjo 1-7 kl. kalėdinį vaidinimą, giedojo kalėdines giesmes.pabaigoje visi susėdo prie šventinio stalo pasidalinti įspūdžiais.
Renginį organizavo pradinių klasių mokytoja J. Pavilovič ir lenkų kalbos mokytoja L. Stefanovič.