Naujienos > Gruodi

         Gruodžio mėnesį priešmokyklinėje grupėje vyko kalėdinių darbelių paroda. Vaikučiai kartu su tėveliais entuziastingai dalyvavo ir pristatė kūrybinius darbus, kompozicijas bei įvairias dekoracijas. Parodos inicijatorė ir organizatorė priešmokyklinės grupės auklėtoja Ana Radevič.
         Gruodžio 9 d. Avižienių gimnazijoje vyko renginys anglų kalba 3-4 klasių mokiniams. Renginyje dalyvavo Avižienių gimnazijos mokiniai ir svečiai iš Maišiagalos, Zujūnų ir Čekoniškių, Sudervės ir Rastinėnų mokyklų. Renginio metu kiekvienos mokyklos atstovai pristatė savo sukurtas knygeles pasirinkta tema. Renginio tikslas buvo komunikavimo anglų kalba ugdymas, kūrybiškumo skatinimas.
         Gruodi 2 - 4 klasiu mokiniai kartu su savo aukletoja organizavo paroda ,, Ateina šventes".
         Gruodžio 19 d. mokyklos bendruomenė susirinko paminėti Didžiojo Stebuklo – Kūdikėlio Jėzaus gimimą. Nuo pačių mažiausių – visi norėjo parodyti, kaip jie laukė ir pagaliau sulaukė Šv. Kalėdų. Kiekvienas išgyveno Kristaus gimimą, o šiuos jausmus paskatino mokinių vaidinimas, kurį padėjo paruošti pradinių klasių mokytoja H. Zaciško ir muzikos mokytoja I. Buinovskaja. Priešmokyklinės grupės pasirodymą ruošė A. Radevič. Po prakartėlių ir bendros maldos su Sudervės Švč. Trejybės parapijos klebonu S. Matiukevič sekė dalijimasis kalėdaičiais. Direktorė p. T. Mlynska, skyriaus vedėja p. A. Dzisevič ir Sudervės seniūnė Č. Stupenko artėjančių šv. Kalėdų proga linkėjo visko, kas geriausia.

         Visus labai nustebino ir pradžiugino Kalėdų Senelis, kuris visus gausiai apdovanojo. Po to visi mokiniai savo klasėse su tėvais bei auklėtojais susėdo prie Kūčių stalo, dalijosi prieššventine nuotaika. Sakė vieni kitiems linkėjimus.