Naujienos> Lapkritis

         Lapkričio 25 d. buvo įsimintina ne tik pirmos klasės mokiniams, bet ir jų tėveliams ir auklėtojai. Tą dieną mokykloje įvyko iškilmingas ,,pirmos klasės įšventinimas", kuriuo metu vaikai buvo priimti į mokinių gretas. Šventę papuošė vaikų šokiai, dainelės ir eilėraščiai.