Naujienos > Sausis         Sausio 13-oji – tai diena, kai prieš 23 metus buvo apginta Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė. Šią dieną mokykloje buvo paminėta Laisvės Gynėjų Diena. Mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja Božena Kilniene dainavo E. Masytės atliekamą dainą ,,Laisvė“. Deklamavo eilėraščius apie Lietuvą. Mokytoja papasakojo mokiniams apie tos dienos įvykius, papasakojo žuvusiųjų biografijas ir priminė, kokia auka buvo padėta ant laisvės aukuro.

         7-8 klasių mokiniai su diskutavo apie jauno žmogaus ir istorijos santykį, asmeninio ir visuomeninio gyvenimo sąsajas, mąstė, ar kasdieniniame mūsų gyvenime dar yra vietos žygdarbiui. 5-6 klasių mokiniai parengė sausio 13-ai dienai paminėti skirtus plakatus.         Sausio 20 dieną mūsų mokykloje buvo švenčiama Senelių diena. Pirmiausia močiutės žiūrėjo koncertą ir linksmus vaidinimus.Vieni mokiniai savo meilę atskleidė dainuodami, deklamuodami eilėraščius, kiti vaidino nedidelius etiudus, pademonstravo savo šokių gebėjimus. Vėliau prasidėjo antroji – linksmoji šventės dalis, kurios metu buvo žaidžiama. Seneliai dalyvavo įvairiuose konkursuose, kuriuos jiems paruošė mokytojai. Jie atliko įvairias užduotis: pynė kasas, rišo kakaliraiščius, dainavo dainas.

         Buvo tikrinamos ir senelių žinios. Jie turėjo atsakyti į paslėptus balionuose klausimus. Kiekviena senelė ir senelis už dalyvavimą visuose konkursuose bei žaidimuose buvo apdovanoti mūsų skyriaus vedėjos Ponios Alinos Dzisevič. Nušvitę senelių veidai, aktyvus dalyvavimas žaidimuose, šokiuose bei plojimai bylojo, apie tai, kaip seneliai didžiuojasi ir džiaugiasi savo anūkėliais.Po šventės Ponia Alina Dzisevič pakvietė visus senelius arbatos. Ji nuoširdžiai dėkojo kiekvienam atvykusiam už paaukotą laiką, linkėjo džiaugsmo iš savo anūkų bei Dievo palaimos.
Galerija