Naujienos > Balandis

         Nuo balandžio11 iki 14 dienos mokykloje svečiavosi mūsų rėmėjai iš Lenkijos: Gerbiamas Ponas Liudvikas Pavlovski bei Kunigas Zygmunt Žulkievski. Atvyko kaip visada ne tuščiomis rankomis, atvežė daug saldumynų bei pinigėlius mokyklos remontui. Trūko tik mums Pono Kšyštofo Radličo, kuris dėl pablogėjusios sveikatos negalėjo būti su mumis.
         Mokiniai paruošė mielą koncertą svečiams, kuriuo perteikė savo dėkingumą už mūsų draugų iš Lenkijos širdies dovaną, už jų darbą, ryžtą ir pagalbą, kurią neša jau daug metų. O šio rūpesčio pradžią davė būtent mūsų mylimas Ponas Kšyštofas ir jau nuo 20 metų rūpinasi mūsų mokykla. O dėl silpnos sveikatos perleido rūpinimosi vainiką savo kolegai Ponui Liudvikui Pavlovskiui. Žemai lenkiame galvas prieš savo rėmėjus ir visa širdimi dėkojame, kad tiek metų buvo su mumis.

Galerija

         Balandžio 19 d. mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo tikybos poezijos konkurse ,,Tikėjimas daro stebuklus“ Vilniaus m. S. Konarskio vidurinėje mokykloje.
4 kl. mokinys Slavomir Rynkevič užėmė-II vietą.
4 kl. mokinė Inesa Subotovič gavo pagyrimą už dalyvavimą.

         Balandžio 26 d. mokiniai ir mokytojai su džiaugsmu sutiko svečius iš Kalvarijos Zebžidovskos. Atvyko mokiniai su mokytoja Wanda Wójcicka, bei kunigas Piotr Derendal. Kaip ir visada svečiai iš Lenkijos turėjo daug dovanėlių visiems mokiniams. Daugiausia džiaugėsi priešmokiklinukai, nes gavo gražius, naujus baldus.