Naujienos > Gruodi

         Tėvų susirinkimas

         Gruodžio 5 d. 13 val. mokykloje vyko tėvų susirinkimas. Susirinkimo tema – Agresyvus vaikų elgesys. Apie tai kalbėjo Vilniaus rajono vyr. policijos inspektorė Danutė Kabiševa bei skyriaus vedėja Ponia Alina Dzisevič. Lenkų k. mokytoja Lucija Stefanovič skaitė pranešimą apie agresiją, kylančią iš kompiuterinių žaidimų ir jų įtaką vaiko psichikai.

         Baigiantis susirinkimui direktorė Ponia Teresa Mlynska linkėjo visiems tėvams, kad nepaisant visų problemų ir sunkumų, kylančių auklėjant vaikus, visada rastų laiko ir meilės savo atžaloms. Vaikas, kuriam netrūksta meilės, yra didžiausias džiaugsmas tėvams, mokytojams ir visuomenei.

         Šv. Mikalojaus diena

         Gruodžio 6 d. visi mokiniai ir mokytojai gavo mielas dovanas ir saldumynus iš Šv. Mikalojaus. Jo vaidmenį atliko mūsų skyriaus vedėja Ponia Alina Dzisevič. Tą dieną visi gavo šventines siuntas, už kurias esame dėkingi mūsų brangiems rėmėjams: Gerbiamam Ponui Kšyštofui Radlič, Gerbiamam Ponui Liudvikui Pavlovskiui bei Gerbiamai Poniai Jadvygai Hermaševskai iš Varšuvos kun. Stefano Niedzielako fondo. Visiems Jums nuoširdžiai dėkojame.


         Susitikimas prie Kūčių stalo

         Gruodžio 21 d. mūsų mokykloje vyko susitikimas prie Kūčių stalo, į kurį atvyko tėvai bei mokyklos absolventai. Salę puošė prabangi eglutė, kurią padovanojo Sudervės girininkija. Mažiausi mokiniai bei ikimokyklinukai sužavėjo visus savo originaliais apdarais bei eilėraščiais ir šventinėmis giesmėmis.

         5-8 klasių mokiniai parodė refleksijas keliančias prakartėles, perpintas kalėdinėmis giesmėmis. Mokinius ruošė tikybos mokytoja Kristina Mazuro bei muzikos mokytoja Ivona Buinovskaja. Po prakartėlių ir bendros maldos sekė dalijimasis kalėdaičiais. Direktorė Ponia Teresa Mlynska bei skyriaus vedėja Ponia Alina Dzisevič artėjančių Kalėdų proga linkėjo visko, kas geriausia.

         Visus nustebino mielos dovanos iš Kalėdų Senelio, kuris atvyko iš Kalwarios Zebrzydowskos. Mokiniai gavo saldumynų, už kuriuos dėkojame Kalvarijos Zebžydovskos vidurinės mokyklos Nr. 1 direktorei inž. mgr. Poniai Boženai Kolodziej, Ponui Stefanui ir Poniai Vandai Wójcickie, visiems mokytojams, mokiniams bei tėvams.

         Po to visi mokiniai savo klasėse su tėvais bei auklėtojais susėdo prie Kūčių stalo, dalijosi gera prieššventine nuotaika, sakė vieni kitiems linkėjimus.