Naujienos> Spalis

Mokytojų diena mūsų mokykloje

         Spalio 5 dieną mokykloje paminėjome Mokytojų dieną. Mokykla pasitiko pedagogus gražiomis dekoracijomis, kurias paruošė technologijų ir pradinių klasių mokytoja Ponia Renata Romeiko. Mokiniai, padedant išradingai Poniai Renatai, padarė tą dieną savo mokytojams mielą staigmeną. Jau nuo pat ankstaus ryto kiekvienas mokytojas, kai peržengė mokyklos slenkstį, buvo apdovanojamas gėlėmis, gražiais medaliais, balionais ir linkėjimų puokšte. Be to, kiekvienas mokytojas ar mokytoja turėjo prisiminti savo pirmojo mokytojo vardą ir pavardę ir užrašyti juos spalvotame plakate. Mokiniai irgi drąsiai griebėsi pedagoginio darbo, pavaduodami mokytojus pamokų metu.
         Po to atėjo laikas sutikti gerbiamus svečius – daugiamečius, pensinio amžiaus mūsų mokyklos pedagogus, kurie atvyko pas mus, pakviesti mūsų vedėjos Ponios Alinos Dzisevič. Labai miela buvo pamatyti juos linksmus veidus, išgirsti jų džiaugsmingus žodžius. Tai buvo: Ponas Michal Jarmokovič, daug nusipelnęs mūsų mokyklos direktorius, ne mažiau nusipelniusios ir daugiametės mokytojos Ponia Česlava Dzisevič, Ponia Maria Zapolska bei Ponia Irena Mozyro, asistuojama savo vyro Pono Vaclovo.
         Mokiniai kaip padėkos dovaną pensinio amžiaus ir dabartiniams mokytojams skyrė koncertą, kurio metu pynėsi gražios dainos ir nuoširdūs sveikinimai. O pradinių klasių vaikai įteikė į Ponios Direktorės Teresos Mlynskos rankas gražų popieriaus lapo formos vitražą su spalvotais linkėjimais. O Ponia Direktorė linkėjo visiems pedagogams daug ištvermės, sveikatos, kad pedagoginio darbo vaisiai teiktų daug džiaugsmo ir pasitenkinimo. Skyriaus vedėja Ponia Alina prisidėjo prie linkėjimų ir dėkojo nuoširdžiais žodžiais bei gražiomis gėlėmis kiekvienam mokytojui už jo darbą ir pasiaukojimą.
         Pasisakė ir mūsų svečiai, pensinio amžiaus pedagogai, kurie su ašaromis akyse ir drebančia širdim išreiškė padėką už atmintį, pagarbą bei neslėpė džiaugsmo, kad gali būti tarp šios mokyklos sienų, kurioje praleido nepamirštamą savo gyvenimo dalį.
         Tą dieną atvyko mūsų mokyklos absolventai, kurie nepaisant senai čia baigtų mokslų, vis dar prisimena savo mokytojus, ką įrodė jų buvimas su gėlių puokštėmis ir gražiais dėkingumo žodžiais lūpose.
         Ši nuostabi diena pasibaigė bendru, mielu bendravimu prie puodelio arbatos, kai kiekvienas galėjo pasidalinti tokio kartais nelengvo, bet kokio kilnaus ir atsakingo mokytojo darbo atsiminimais ir įspūdžiais.         Spalio 16 dieną į mūsų mokyklą atvažiavo „Drakoniuko“ teatras. Vaikai praleido mielas akimirkas spektaklio metu. Jos suteikė daug džiaugsmo kartu žaidžiant ir dūkstant.         Spalio 18 d. Rastinėnų pagrindinio ugdymo skyriuje įvyko zonos konkursas „Kresy 2012“, kuriame dalyvavo Čekoniškių ir Zujūnų vidurinių mokyklų bei Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos ir Rastinėnų skyriaus mokiniai. Kartu su mokiniais atvyko polonistės: Ponia Ludmila Kuzborska, Ponia Alicija Segen, Ponia Kristina Stankevičienė bei Ponia Lucija Stefanovič.

         Skyriaus vedėja Ponia Alina Dzisevič pasitiko svečius linkėdama jauniesiems skaitovams prizinių vietų ir gerų įspūdžių. Renginio pradžioje konkurso organizatorė Ponia Lucija Stefanovič kvietė pasiklausyti atsiminimų iš Vladyslavo Syrokomlės gyvenimo ir kūrybos, taip norint paminėti šio žymaus romantiko 150-ąsias mirties ir 189-ąsias gimimo metines. Grojant tyliai muzikai Liudviko Kondratovič poezijos ištraukas skaitė bei gyvenimo detales minėjo 7 ir 8 klasės mokiniai. Visi dalyviai kaip atminimą gavo paveikslėlius su poeto atvaizdu ir eilėmis. Vertinimo komisija išskyrė geriausiai pasirodžiusius mokinius, kurie dalyvaus rajoniniame konkurse Nemėžyje.

         Konkursas baigėsi apdovanojimų įteikimu. Tai buvo knygos ir diplomai nugalėtojams bei diplomai už dalyvavimą kiekvienam mokiniui. Mokytojai už įdėtą darbą ir paaukotą laiką gavo gražias padėkas iš skyriaus Vedėjos Ponios Alinos Dzisevič rankų.         Nuo spalio 18 iki 21 dienos mokykloje svečiavosi mūsų rėmėjai iš Lenkijos: Gerbiamas Ponas Liudvikas Pavlovski bei Kun. Stefano Niedzielak‘o Fondo Pirmininkė Ponia Jadvyga Hermaševska. Atvyko kaip visada ne tuščiomis rankomis, atvežė daug saldumynų ir dovanų vaikams bei pinigėlius kalėdinėms dovanoms. Trūko tik mums Pono Kšyštofo Radličo, kuris dėl pablogėjusios sveikatos negalėjo būti su mumis.
         Mokiniai paruošė mielą koncertą svečiams, kuriuo perteikė savo dėkingumą už mūsų draugų iš Lenkijos širdies dovaną, už jų darbą, ryžtą ir pagalbą, kurią neša jau daug metų. O šio rūpesčio pradžią davė būtent mūsų mylimas Ponas Kšyštofas ir jau nuo 20 metų rūpinasi mūsų mokykla. O dėl silpnos sveikatos perleido rūpinimosi vainiką savo kolegai Ponui Liudvikui Pavlovskiui.
         Žemai lenkiame galvas prieš savo rėmėjus ir visa širdimi dėkojame, kad tiek metų buvo su mumis.