Naujienos> Lapkritis

         Lapkričio 11 d. mokykloje buvo minima Lenkijos Nepriklausomybės diena. Renginį parengė istorijos mokytojas Jaroslav Suboč.         Lapkričio 22d. mūsų skyriuje lankėsi mokyklos psichologė Jolanta Rinkūnienė, kurį mokiniams paruošė prasmingą ir įdomia tolerancijos pamoką.


         Lapkričio 17 d. mokiniai vyko į edukacinę išvyką į Vilnių. Buvo aplankyti Aušros vartai, šv. s. Faustinos namelis, Bažnytinio paveldo muziejus. Mokiniai nuoširdžiai buvo priimti Vilniaus kunigų seminarijoje, kur pamatė kaip gyvena ir mokosi būsimieji kunigai. Taip pat išvykos dalyviai grožėjosi nuostabiais vaizdais į Vilnių iš Televizijos bokšto.