Naujienos > Sausis

Išsisupus plačiai vakarų vilnimis
Man krūtinę užliek savo šalta banga...
                                            Maironis         Sausio 21 d. Rastinėnų skyriuje vyko renginys, skirtas paminėti žymaus lietuvių poeto-romantiko Jono Mačiulio-Maironio 150-ąsias gimimo ir 80-ąsias mirties metines. Vyresniųjų klasių moksleiviai deklamavo tautos dainiaus eiles, 10 klasės mokinys Pavel Rynkevič, naudodamasis informacinėmis technologijomis, skaitė pranešimą apie poeto biografiją, į eilių skambumą įsijausti padėjo pagal „Trakų pilis“, „Oi, neverk, motušėle“, „Mergaitė“ eilėraščių tekstus sukurtų dainų garso įrašai. Renginį organizavo lietuvių k. mokytoja Krystina Šileika.

         Sausio 26 d. Rastinėnų pagrindinio ugdymo skyriuje vyko Senelių diena. Išsiilgę gražių akimirkų į skyrių atvyko močiutės, seneliai bei kai kurie vaikučių tėvai. Šią dieną mūsų mokyklėlėje svečiavosi Sudervės seniūnė Ponia Česlava Stupenko. Šventės pradžioje visus atvykusius pasveikino mokyklos direktorė Ponia Teresa Mlynska bei skyriaus vedėja Ponia Alina Dzisevič. Po šiltų administracijos žodžių savo sveikinimus mieliems seneliams skyrė mūsų mažiausieji, priešmokyklinės grupės, ir pradinių klasių mokinukai, kurie pakėlė nuotaiką savo eilėraščiais, dainomis bei gražiomis dovanomis. Vyresnieji mokiniai kėlė juoką žaismingu vaidinimu-žaidimu, kurį mokiniams paruošti padėjo Ponia Alina Dzisevič. Vėliau sekė dainuojami sveikinimai-dainos, kurias paruošė muzikos mokytoja Ponia Ivona Buinovskaja.

         Šventei baigiantis seneliai turėjo progą sudalyvauti įvairiuose konkursuose, kuriuos paruošė mokytojos Ponia Kristina Šileika ir Ponia Lucija Stefanovič. Seneliai parodė, ko esantys verti. Visi suprato, kad seneliai yra greiti, žvalūs ir sumanūs, turi nemažai žinių ir gražiai dainuoja. Už visus talentus seneliai ir močiutės buvo apdovanoti gražiomis bei praktiškomis dovanomis. Visi dalyviai šią gražią šventę aptarti galėjo prie puodelio arbatos.