Naujienos > Sausis

         Laisvės gynėjų diena mūsų mokykloje prasidėjo žuvusiųjų už tėvynės laisvę pagerbimu. Skyriaus mokiniai bei mokytojai prisidėjo prie visuotinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, įžiebdami tamsiuose kabinetuose žvakutes. Tą dieną mokiniai per lietuvių k. pamokas kalbėjosi apie Sausio 13-osios įvykius, žiūrėjo kraupių įvykių nuotraukų albumą, o dailės mokytojui P. Juzefui Darasevič padedant buvo surengta piešinių paroda.

         2011 m. sausio 20 d. mokykloje vyko Senelių diena. Kaip visuomet anūkai, anūkės ir jų močiutės praleido kartu nepamirštamas, gražias akimirkas. Visos močiutės pagal galimybes pasinaudojo pasitaikiusia proga savo šventę atšvęsti su anūkais mokykloje.
         Pirmiausia močiutės žiūrėjo koncertą ir linksmus vaidinimus, kuriuos paruošė mažiausi mokyklos aktoriai: ikimokyklinukai ir pradinių klasių mokiniai. Prie jų prisidėjo ir vyresnių klasių mokiniai. Kiekviena senelė iš savo anūkės ar anūko gavo savarankiškai padarytą atviruką ir gėlę. Vėliau prasidėjo antroji – linksmoji šventės dalis, kurios metu buvo žaidžiama. Prieš ją visos močiutės su anūkais smagiai šoko.         Senelės dalyvavo visuose konkursuose, kuriuos joms paruošė mokytojai. Konkursus vedė ir aiškino taisykles P. Marek Pščolovski. Močiutės parodė didelį meistriškumą, rungtyniaudamos konkurse „Gražiausia kasa“. Konkursą laimėjo močiučių komanda, greičiausiai supynusi kasą iš ilgo siūlo.


         Vėliau vyko konkursas senelėms ir anūkams „Pamaitink močiutę“. Anūkai turėjo kuo greičiau pamaitinti močiutę jogurtu užrištomis akimis. Konkursas sukėlė nemažai juoko.


         Buvo tikrinamos ir mūsų mylimų močiučių žinios. Jos turėjo atsakyti į paslėptus balionuose klausimus. Kiekviena senelė, anūkas ar anūkė už dalyvavimą visuose konkursuose bei žaidimuose buvo gausiai apdovanoti mūsų skyriaus vedėjos Ponios Alinos Dzisevič.


         Po šventės Ponia Alina pakvietė visas seneles arbatos. Prie gražiai padengto stalo ji nuoširdžiai dėkojo kiekvienai atvykusiai močiutei už paaukotą laiką, už turiningai praleistas akimirkas su anūkais ir mokyklos mokytojais. Ponia Alina linkėjo mieloms močiutėms džiaugsmo ir pagarbos iš savo anūkų bei Dievo palaimos. Anūkams ir anūkėms ji linkėjo kuo ilgiau džiaugtis savo seneliais, nes senelis ir senelė – tai tikrų tikriausias lobis, be kurio gyvenimas nebūtų toks gražus ir spalvingas. Belieka prisijungti prie šitų šiltų ir nuoširdžių linkėjimų iš visos širdies tikint, kad jie išsipildys, o mūsų bendruomenė turės progą dar ne kartą susitikti ir kartu smagiai praleisti laiką.