Rastinėnų pagrindinio ugdymo skyrius

Pradinis

Mokyklos pavadinimas: Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pagrindinio ugdymo skyrius
Adresas: Rastinėnų k., Sudervės sen. Vilniaus r.
Tel. / fax. (8-5) 249 02 94
El. paštas: rastinenu.skyrius@gmail.com
Direktorius: Teresa Mlynska
Skyriaus vedėja: Liucija Stefanovič
Skyriaus tipas: pagrindinio ugdymo
Mokomoji kalba: lenkų